(1)
Sanguineti, A. SUPPLEMENT: Transcription of G. B. Vitali, Aria ‘Non Hà Compagno amor’ (ed. Alessandro Sanguineti). JSMI 2017, 12, 31.